Τιμή Κιλοβατώρας Σήμερα - ΉΡΩΝ

ΗΡΩΝ Τιμή Κιλοβατώρας Σήμερα

Ανακάλυψε τις τιμές κιλοβατώρας για τις προσφορές του Ήρωνα για το σπίτι

Ανάλυση Τιμών Ενέργειας ΉΡΩΝ YELLOW FREE HOME Τιμή Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας: 0,0840€/kWh  Με Έκπτωση Παραμονής στο πρόγραμμα 5%:  0,0798€/kWh  Χρέωση…

Τιμή Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας: 0,0840€/kWh
 

Με Έκπτωση Παραμονής στο πρόγραμμα 5%:  0,0798€/kWh
 

Χρέωση Παγίου : 0€/μήνα


Το Πρόγραμμα προσφέρεται και σε δικαιούχους Κ.Ο.Τ.
 

Στο Πρόγραμμα εφαρμόζεται Διακύμανση Κόστους Αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 3.2.2.2 των Ειδικών Όρων.
 

Οι τιμές του πίνακα δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ & ρυθμιζόμενες χρεώσεις

Ανάλυση Τιμών Ενέργειας ΉΡΩΝ FIX GENIUS HOME 4 Τιμή Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας: 0,160€/kWh  Με Έκπτωση Συνέπειας 20%:  0,1280€/kWh  Χρέωση Παγίου : 9,50€…

Τιμή Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας: 0,160€/kWh
 

Με Έκπτωση Συνέπειας 20%:  0,1280€/kWh
 

Χρέωση Παγίου : 9,50€/μήνα


Η έκπτωση συνέπειας και παραμονής πιστώνεται στον επόμενο λογαριασμό.
 

Οι τιμές του πίνακα δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ & ρυθμιζόμενες χρεώσεις.
 

Το Πρόγραμμα προσφέρεται και σε δικαιούχους Κ.Ο.Τ.

Ανάλυση Τιμών Ενέργειας ΉΡΩΝ BASIC HOME Η Βασική Χρέωση Προμήθειας είναι: 0,115 €/kWhΟ Μηχανισμός Διακύμανσης είναι: 0,00529 €/kWhΗ Έκπτωση είναι: 0,01725 €/kWh …

Η Βασική Χρέωση Προμήθειας είναι: 0,115 €/kWh

Ο Μηχανισμός Διακύμανσης είναι: 0,00529 €/kWh

Η Έκπτωση είναι: 0,01725 €/kWh 

Η Τελική Τιμή Προμήθειας είναι: 0,10304 €/kWh
 

Η τιμή του Παγίου είναι: 5 €/μήνα

Η Τελική Τιμή Προμήθειας προκύπτει από τη Χρέωση Προμήθειας και την εφαρμογή τυχόν έκπτωσης που ανακοινώνεται κάθε μήνα.
 

Για τον μήνα Μάρτιο 2024:
 

(α) η έκπτωση αφορά σε έκπτωση συνέπειας,
 

(β) η αριθμητική τιμή της έκπτωσης συνέπειας ορίζεται ίση με 15% επί της Βασικής Χρέωσης Προμήθειας
 

(γ) η προϋπόθεση χορήγησης της έκπτωσης συνέπειας είναι η εμπρόθεσμη εξόφληση του προηγούμενου εκδοθέντος Λογαριασμού Κατανάλωσης, καθώς και η μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών.
 

Οι τιμές του ανωτέρω πίνακα δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ & ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ανακοινώνονται έως την πρώτη ημέρα (1η) κάθε μήνα (Μ) κατανάλωσης.
 

Το Πρόγραμμα προσφέρεται και σε δικαιούχους Κ.Ο.Τ.

Ανάλυση Τιμών Ενέργειας ΉΡΩΝ SIMPLY GENEROUS HOME Τιμή Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας: 0,09250€/kWh  Τιμή Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με Έκπτωση Συνέπειας 10%:  …

Τιμή Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας: 0,09250€/kWh
 

Τιμή Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με Έκπτωση Συνέπειας 10%:  0,08235€/kWh
 

Τιμή Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με Έκπτωση Συνέπειας και Παραμονής 15%: 0,078625€/kWh
 

Χρέωση Παγίου : 5,50€/μήνα

Η έκπτωση ποσότητας και παραμονής πιστώνεται στον επόμενο λογαριασμό.
 

Στο Πρόγραμμα εφαρμόζεται Διακύμανση Κόστους Αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 3.2.2.2 των Ειδικών Όρων.
 

Το Πρόγραμμα προσφέρεται και σε δικαιούχους Κ.Ο.Τ.
 

Οι τιμές του πίνακα δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ & ρυθμιζόμενες χρεώσεις.
 

* Το ποσοστό 10% της δωρεάν μηνιαίας κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας ισοδυναμεί με ισόποση έκπτωση στη Μέγιστη Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Ανάλυση Τιμών Ενέργειας ΉΡΩΝ GENEROUS GUARANTEE HOME Τιμή Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας: 0,082€/kWh  Με Έκπτωση Συνέπειας 10%:  0,0738€/kWhΜε Έκπτωση Συνέπειας και…

Τιμή Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας: 0,082€/kWh
 

Με Έκπτωση Συνέπειας 10%:  0,0738€/kWh

Με Έκπτωση Συνέπειας και Παραμονής 15%: 0,0697€/kWh
 

Χρέωση Παγίου : 5,50€/μήνα

Η έκπτωση συνέπειας και παραμονής πιστώνεται στον επόμενο λογαριασμό.
 

Στο Πρόγραμμα εφαρμόζεται Διακύμανση Κόστους Αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 3.2.2.2 των Ειδικών Όρων.
 

Το Πρόγραμμα προσφέρεται και σε δικαιούχους Κ.Ο.Τ.
 

Οι τιμές του πίνακα δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ & ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Ανακάλυψε τις τιμές κιλοβατώρας για τις προσφορές του Ήρωνα για την επιχείρηση

Ανάλυση Τιμών Ενέργειας ΉΡΩΝ YELLOW FREE BUSINESS Τιμή Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας: 0,0840€/kWh   Με 5% Έκπτωση παραμονής στο πρόγραμμα μετά από 9 μήνες:  0,0798€…

Τιμή Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας: 0,0840€/kWh

 

Με 5% Έκπτωση παραμονής στο πρόγραμμα μετά από 9 μήνες:  0,0798€/kWh

 

Χρέωση Παγίου : 0€/μήνα
 

Χωρίς δέσμευση συμβολαίου.
 

Στο Πρόγραμμα εφαρμόζεται Διακύμανση Κόστους Αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 3.2.2.2 των Ειδικών Όρων.
 

Οι τιμές του πίνακα δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ & ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Ανάλυση Τιμών Ενέργειας ΉΡΩΝ FIX GENIUS BUSINESS4 Τιμή Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας: 0,187€/kWh  Με Έκπτωση Συνέπειας 20%:  0,1496€/kWh  Χρέωση Παγίου : 9,50€…

Τιμή Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας: 0,187€/kWh
 

Με Έκπτωση Συνέπειας 20%:  0,1496€/kWh
 

Χρέωση Παγίου : 9,50€/μήνα

Η έκπτωση συνέπειας και παραμονής πιστώνεται στον επόμενο λογαριασμό.
 

Οι τιμές του πίνακα δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ & ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Ανάλυση Τιμών Ενέργειας ΉΡΩΝ GENEROUS GUARANTEE BUSINESS SMALL Τιμή Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας: 0,0980€/kWhΜε Έκπτωση Συνέπειας 10%:  0,0882€/kWhΜε Έκπτωση Συνέπειας και παραμονής…

Τιμή Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας: 0,0980€/kWh

Με Έκπτωση Συνέπειας 10%:  0,0882€/kWh

Με Έκπτωση Συνέπειας και παραμονής 15%:  0,0833€/kWh

Χρέωση Παγίου : 5,50€/μήνα

Η έκπτωση συνέπειας και παραμονής πιστώνεται στον επόμενο λογαριασμό.
 

Στο Πρόγραμμα εφαρμόζεται Διακύμανση Κόστους Αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 3.2.2.2 των Ειδικών Όρων.
 

Οι τιμές του πίνακα δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ & ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Ανάλυση Τιμών Ενέργειας ΉΡΩΝ BASIC BUSINESS SMALL Η Βασική Τιμή Προμήθειας είναι: 0,124 €/kWh  Ο Μηχανισμός Διακύμανσης είναι: 0,005290 €/kWh  Η Έκπτωση Συνέπειας…

Η Βασική Τιμή Προμήθειας είναι: 0,124 €/kWh
 

Ο Μηχανισμός Διακύμανσης είναι: 0,005290 €/kWh
 

Η Έκπτωση Συνέπειας είναι: 0,00620 €/kWh
 

Η τιμή του Παγίου είναι: 5 €/μήνα
 

Η Τελική Τιμή Προμήθειας είναι: 0,12309 €/kWh

Για τον μήνα Μάρτιο 2024:
 

(α) η έκπτωση αφορά σε έκπτωση συνέπειας,
 

(β) η αριθμητική τιμή της έκπτωσης συνέπειας ορίζεται ίση με 5% επί της Βασικής Χρέωσης Προμήθειας
 

(γ) η προϋπόθεση χορήγησης της έκπτωσης συνέπειας είναι η εμπρόθεσμη εξόφληση του προηγούμενου εκδοθέντος Λογαριασμού Κατανάλωσης, καθώς και η μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών.
 

Οι τιμές του ανωτέρω πίνακα δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ & ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ανακοινώνονται έως την πρώτη ημέρα (1η) κάθε μήνα (Μ) κατανάλωσης.

Ανάλυση Τιμών Ενέργειας ΉΡΩΝ DOUBLE GENEROUS BUSINESS LARGE Η Τιμή Προμήθειας είναι: 0,11650 €/kWhΗ Τιμή Προμήθειας με Έκπτωση Συνέπειας 27% είναι: 0,085045 €/kWhΗ Τελική Τιμή Προμήθειας…

Η Τιμή Προμήθειας είναι: 0,11650 €/kWh

Η Τιμή Προμήθειας με Έκπτωση Συνέπειας 27% είναι: 0,085045 €/kWh

Η Τελική Τιμή Προμήθειας με Έκπτωση Συνέπειας και Παραμονής 32% είναι: 0,07922 €/kWh

Η τιμή του Παγίου είναι: 5,50 €/μήνα

Η έκπτωση συνέπειας και παραμονής πιστώνεται στον επόμενο λογαριασμό.
 

Στο Πρόγραμμα εφαρμόζεται Διακύμανση Κόστους Αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 3.2.2.2 των Ειδικών Όρων.
 

Οι τιμές του πίνακα δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ & ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Πως να αποκτήσεις ένα νέο πρόγραμμα

1
Επιλογή προσφοράς

Επίλεξε άμεσα & online την προσφορά της ΗΡΩΝ, ή ζήτησέ μας να σε καλέσουμε και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σου.

2
Kάνε αίτηση

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και ένας εξειδικευμένος εκπρόσωπος πωλήσεων θα σε καλέσει εντελώς δωρεάν.

3
Αποστολή συμβολαίου

Σου αποστέλλουμε άμεσα το συμβόλαιό και ολοκλήρωσε την διαδικασία με την υπογραφή σου με απλό και κατανοητό τρόπο.

Γίνε νέος πελάτης ΉΡΩΝ

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και θα σε καλέσουμε δωρεάν, αν είσαι ήδη πελάτης Ήρων κάλεσε στο 18228.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 21:00 εκτός αργιών. Αιτήματα εκτός ωραρίου εξυπηρετούνται την επόμενη εργάσιμη.

Αλλαγή παρόχου Η διαδικασία αλλαγής παρόχου γίνεται εύκολα και γρήγορα μόλις με λίγα κλικς.  Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και ένας…

Η διαδικασία αλλαγής παρόχου γίνεται εύκολα και γρήγορα μόλις με λίγα κλικς.
 

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και ένας εξειδικευμένος εκπρόσωπός μας θα σε καλέσει δωρεάν για να σε καθοδηγήσει προσωπικά σε κάθε βήμα.

Απαραίτητα Έγγραφα Για την διαδικασία αλλαγής παρόχου είναι απαραίτητα τα παρακάτω έγγραφα:   Η Αίτηση Προμήθειας για το πρόγραμμα που…

Για την διαδικασία αλλαγής παρόχου είναι απαραίτητα τα παρακάτω έγγραφα: 
 

  • Η Αίτηση Προμήθειας για το πρόγραμμα που που επιθυμείτε 
  • Φωτογραφία ή φωτοτυπία διπλής όψεως της ταυτότητάς σας 
  • Τελευταίος εκκαθαριστικός λογαριασμός 
  • Έγγραφο περί απόδειξης της νομιμοποίησης του αιτούντος στην υποβολή του σχετικού αιτήματος εκπροσώπησης*
  • Ένδειξη μετρητή 


*Ενδεικτικά, ως έγγραφα ικανά να αποδείξουν τη νομιμοποίηση του αιτούντος αναφέρονται ανά περίπτωση τα εξής: 

  • Για αιτήματα από μισθωτές: μισθωτήριο συμφωνητικό ή αποδεικτικό γνωστοποίησης των στοιχείων της μίσθωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.
  • Για αιτήματα από ιδιοκτήτες: Κτηματολογικό φύλλο ακινήτου ή Ε9 ή συμβολαιογραφικό έγγραφο & πράξη μεταγραφής.
  • Για αιτήματα από διαχειριστές (παροχές κοινοχρήστων χώρων): Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής διαχειριστή, πρακτικό περί παροχής εξουσιοδότησης για την αλλαγή προμηθευτή.