Συχνές Ερωτήσεις

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Τι γίνεται στην περίπτωση που είμαι νέος χρήστης μιας υφιστάμενης παροχής; Η διαδικασία είναι απλή και εύκολη! Υπογράφεις την Αίτηση/Σύμβαση Προμήθειας προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά,…

Η διαδικασία είναι απλή και εύκολη! Υπογράφεις την Αίτηση/Σύμβαση Προμήθειας προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, χωρίς φυσικά καμία αλλαγή ή μετατροπή στον μετρητή σου.

Τι αλλάζει ουσιαστικά αλλάζοντας Προμηθευτή ρεύματος; Αλλάζοντας Προμηθευτή Ρεύματος και επιλέγοντας τον ΗΡΩΝΑ, αλλάζει το κόστος του ρεύματος και η ολοκληρωμένη και αξιόπιστη…

Αλλάζοντας Προμηθευτή Ρεύματος και επιλέγοντας τον ΗΡΩΝΑ, αλλάζει το κόστος του ρεύματος και η ολοκληρωμένη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση που λαμβάνεις. Ο μετρητής, το δίκτυο, η ηλεκτρική σύνδεση και η τεχνική υποστήριξη παραμένουν ίδια, όπως επίσης και οι χρεώσεις προς τους αρμόδιους φορείς και προς τον Δήμο.

Τι αλλάζει ουσιαστικά αλλάζοντας Προμηθευτή ρεύματος; Επιλέγοντας τον ΗΡΩΝΑ δεν επιβαρύνεσαι επιπλέον με κόστος ενεργοποίησης για την αλλαγή του Προμηθευτή.

Επιλέγοντας τον ΗΡΩΝΑ δεν επιβαρύνεσαι επιπλέον με κόστος ενεργοποίησης για την αλλαγή του Προμηθευτή.

Κατά τη διάρκεια αλλαγής Προμηθευτή υπάρχει περίπτωση να μείνω χωρίς ρεύμα; Δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο αλλάζοντας Προμηθευτή να μείνεις χωρίς ρεύμα αφού δεν αποσυνδέεσαι από το δίκτυο. Συνεχίζεις και…

Δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο αλλάζοντας Προμηθευτή να μείνεις χωρίς ρεύμα αφού δεν αποσυνδέεσαι από το δίκτυο. Συνεχίζεις και λαμβάνεις ρεύμα από το ίδιο δίκτυο και η αλλαγή είναι καθαρά εμπορική. Ουσιαστικά ούτε που θα καταλάβεις τη στιγμή της μετάβασης!

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Κάθε πότε θα λαμβάνω λογαριασμό; Ο κύκλος τιμολόγησης περιλαμβάνει την έκδοση των Έναντι Λογαριασμών κάθε μήνα, προκειμένου να έχεις τον έλεγχο των οικονομικών…

Ο κύκλος τιμολόγησης περιλαμβάνει την έκδοση των Έναντι Λογαριασμών κάθε μήνα, προκειμένου να έχεις τον έλεγχο των οικονομικών σου και του Εκκαθαριστικού Λογαριασμού κάθε τέσσερις (4) μήνες.

Πώς γίνεται η τιμολόγηση ενός Εκκαθαριστικού Λογαριασμού; Η τιμολόγηση του Εκκαθαριστικού Λογαριασμού σου γίνεται κάθε τέσσερις (4) μήνες, αφού ο ΗΡΩΝ λάβει τις ενδείξεις του μετρητή…

Η τιμολόγηση του Εκκαθαριστικού Λογαριασμού σου γίνεται κάθε τέσσερις (4) μήνες, αφού ο ΗΡΩΝ λάβει τις ενδείξεις του μετρητή σου από τον ΔΕΔΔΗΕ. Στον Εκκαθαριστικό Λογαριασμό υπολογίζεται η αξία του ρεύματος (πεδίο Α του Λογαριασμού σου) και οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις (πεδίο Β του Λογαριασμού σου) σύμφωνα με την μέτρηση της κατανάλωσης ρεύματος της Παροχής σου από τον ΔΕΔΔΗΕ για το διάστημα της εκκαθαριστικής περιόδου, η οποία συνήθως είναι τέσσερις (4) μήνες και συμψηφίζονται το ποσά που είχες πληρώσει στους προηγούμενους εκδοθέντες Έναντι Λογαριασμούς σου και αφορούσαν την προμήθεια ρεύματος και τις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Πώς γίνεται η τιμολόγηση ενός Έναντι Λογαριασμού; Οι Έναντι Λογαριασμοί στον ΗΡΩΝΑ βασίζονται για τον υπολογισμό τους στην τελευταία δική σου πραγματική κατανάλωση. Με απλά…

Οι Έναντι Λογαριασμοί στον ΗΡΩΝΑ βασίζονται για τον υπολογισμό τους στην τελευταία δική σου πραγματική κατανάλωση. Με απλά λόγια, αν το ακριβώς προηγούμενο διάστημα της εκκαθαριστικής περιόδου κατανάλωσες 1200 kWh σε 120 ημέρες, τότε καταναλώνεις 1.200/120 = 10 kWh/ ημέρα. Αυτή την ημερήσια κατανάλωση λαμβάνει υπ’ όψιν ο ΗΡΩΝ για την τιμολόγηση των Έναντι Λογαριασμών σου. Μπορείς κι εσύ ο ίδιος να υπολογίσεις τη χρέωση του ρεύματος για τους επόμενους Έναντι Λογαριασμούς σου εφ’ όσον ο υπολογισμός αυτός αναγράφεται πάνω σε κάθε λογαριασμό για να σε κατευθύνει. Φυσικά, μπορείς να έχεις το απόλυτο έλεγχο των Έναντι Λογαριασμών σου χρησιμοποιώντας την υπηρεσία «Μέτρα Μόνος Σου» που σου παρέχει ο ΗΡΩΝ για να καταχωρείς μηνιαία την ένδειξή σου και να λαμβάνεις Έναντι Λογαριασμούς με Ένδειξη Πελάτη. Η υπηρεσία παρέχεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας My ΗΡΩΝ.

Πώς και πού μπορώ να πληρώνω τον Λογαριασμό μου; Μπορείς να επιλέξεις μέσα από πλήθος τρόπων πληρωμής του Λογαριασμού σου αυτόν που ταιριάζει καλύτερα στις συνήθειές σου. …

Μπορείς να επιλέξεις μέσα από πλήθος τρόπων πληρωμής του Λογαριασμού σου αυτόν που ταιριάζει καλύτερα στις συνήθειές σου.

EΓΓΥΗΣΗ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Κάθε πότε θα λαμβάνω λογαριασμό; Η εγγύηση που ορίζει ο προηγούμενος προμηθευτής σου, εφ’ όσον την έχεις καταβάλλει, επιστρέφει σε εσένα μέσω του Τελικού…

Η εγγύηση που ορίζει ο προηγούμενος προμηθευτής σου, εφ’ όσον την έχεις καταβάλλει, επιστρέφει σε εσένα μέσω του Τελικού Λογαριασμού που θα εκδώσει ο προηγούμενος προμηθευτής σου με τη λήξη της συνεργασίας σας.

Κάθε πότε θα λαμβάνω λογαριασμό; Στον ΗΡΩΝΑ για την εγγύηση/προκαταβολή καταβάλλεις το ίδιο ακριβώς ποσό που είχες καταβάλλει και στον προηγούμενο Προμηθευτή…

Στον ΗΡΩΝΑ για την εγγύηση/προκαταβολή καταβάλλεις το ίδιο ακριβώς ποσό που είχες καταβάλλει και στον προηγούμενο Προμηθευτή σου, εφόσον η Παροχή σου είναι ενεργή. Στην περίπτωση που δεν υπήρχε εγγύηση/προκαταβολή στον προηγούμενο Προμηθευτή, και η παροχή σου είναι ενεργή, τότε αυτή ορίζεται από τον ΗΡΩΝΑ και δεν μπορεί να υπερβαίνει το εκτιμώμενο ποσό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας δύο (2) μηνών. Στην περίπτωση που η Παροχή σου είναι μη ενεργή και πρέπει να γίνει επανασύνδεση, τότε το ποσό της εγγύησης καθορίζεται βάσει του πίνακα. Σε κάθε περίπτωση η εγγύηση/προκαταβολή, εφόσον αυτή απαιτηθεί, περιλαμβάνεται στον πρώτο εκδοθέντα Λογαριασμό και επιστρέφεται εξίσου στη λήξη της μεταξύ μας συνεργασίας με την έκδοση του Τελικού Λογαριασμού και την εκκαθάριση τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Μπορώ να μη χρεωθώ την εγγύηση/προκαταβολή; Ασφαλώς! Εάν επιλέξεις στην Αίτησή σου ως τρόπο εξόφλησης των λογαριασμών σου την Πάγια Εντολή Χρέωσης Τραπεζικού λογαριασμού…

Ασφαλώς! Εάν επιλέξεις στην Αίτησή σου ως τρόπο εξόφλησης των λογαριασμών σου την Πάγια Εντολή Χρέωσης Τραπεζικού λογαριασμού ή Πιστωτικής/Χρεωστικής Κάρτας (VISA, MASTERCARD) και την ενεργοποιήσεις πριν τη λήξη του πρώτου σου Λογαριασμού, τότε δεν χρεώνεσαι καθόλου την εγγύηση/προκαταβολή. Ακόμη όμως και αν δεν είχες επιλέξει τον συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής εξ αρχής και τον επιλέξεις στην πορεία, τότε και πάλι ο ΗΡΩΝ σου επιστρέφει το ποσό της εγγύησης που είχες καταβάλει, με πίστωση του ποσού της εγγύησης στον επόμενο Λογαριασμό από την ημερομηνία της ενεργοποίησης της Πάγιας Εντολής Χρέωσης Τραπεζικού Λογαριασμού ή Πιστωτικής/Χρεωστικής Κάρτας!

Ποιος είναι υπεύθυνος για τις μετρήσεις κατανάλωσης ρεύματος; Υπεύθυνος για τις μετρήσεις κατανάλωσης στις Παροχές χαμηλής τάσης είναι αποκλειστικά ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου…

Υπεύθυνος για τις μετρήσεις κατανάλωσης στις Παροχές χαμηλής τάσης είναι αποκλειστικά ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), ο οποίος στέλνει τις μετρήσεις στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος ακολούθως τιμολογεί εκδίδοντας Εκκαθαριστικό Λογαριασμό. Οι μετρήσεις από τον ΔΕΔΔΗΕ πραγματοποιούνται συνήθως κάθε τετράμηνο χωρίς να αποκλείεται διαφορετική περίοδος κατανάλωσης σε περιπτώσεις που π.χ. ο ΔΕΔΔΗΕ δεν μπόρεσε να λάβει την ένδειξη του μετρητή σας (εκτός των Παροχών που εντάσσονται στο Τιμολόγιο Γ22 και υπόκεινται σε μηνιαία εκκαθάριση). Στον Εκκαθαριστικό Λογαριασμό σου από τον ΗΡΩΝΑ μπορείς να δεις στα αντίστοιχα πεδία τις ημερομηνίες Προηγούμενης, Τρέχουσας και Επόμενης Καταμέτρησης για τη δική σου Παροχή.

Τι συμβαίνει αν δεν πραγματοποιηθεί μια προγραμματισμένη καταμέτρηση; Υπάρχει περίπτωση να συμβεί αυτό. Κατ’ αρχάς παίρνοντας την πληροφορία από τον Λογαριασμό του ΗΡΩΝΑ στο πεδίο «Επόμενη…

Υπάρχει περίπτωση να συμβεί αυτό. Κατ’ αρχάς παίρνοντας την πληροφορία από τον Λογαριασμό του ΗΡΩΝΑ στο πεδίο «Επόμενη Καταμέτρηση», βεβαιώσου ότι για τη συγκεκριμένη ημερομηνία θα υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στον μετρητή σου για τον καταμετρητή του ΔΕΔΔΗΕ ώστε να πάρει τις ενδείξεις. Στην περίπτωση που ο καταμετρητής δεν κατορθώσει να πραγματοποιήσει τη μέτρηση, μπορείς να έρθεις σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΔΕΔΔΗΕ ώστε να ορίσεις νέα καταμέτρηση ή να δώσεις την ένδειξη του μετρητή σου, αν αυτό είναι εφικτό.

Μπορώ να καταχωρώ εγώ τις ενδείξεις του μετρητή μου κάθε μήνα; Ασφαλώς και μπορείς χρησιμοποιώντας την υπηρεσία «Μέτρα Μόνος σου», αφού κάνεις εγγραφή στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα My ΗΡΩΝ…

Ασφαλώς και μπορείς χρησιμοποιώντας την υπηρεσία «Μέτρα Μόνος σου», αφού κάνεις εγγραφή στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα My ΗΡΩΝ. Το χρονικό διάστημα καταχώρησης είναι συγκεκριμένο για κάθε κύκλο τιμολόγησης και θα λαμβάνεις «Έναντι Λογαριασμούς με Ένδειξη Πελάτη».

ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πότε δικαιούται κάποιος έκπτωση συνέπειας; Έκπτωση συνέπειας δικαιούσαι εφ’ όσον η έκπτωση αυτή προβλέπεται στο Εμπορικό Πρόγραμμα του ΗΡΩΝΑ με το οποίο επέλεξες να…

Έκπτωση συνέπειας δικαιούσαι εφ’ όσον η έκπτωση αυτή προβλέπεται στο Εμπορικό Πρόγραμμα του ΗΡΩΝΑ με το οποίο επέλεξες να τιμολογείσαι. Την Έκπτωση Συνέπειας την παίρνεις για το ποσό της Χρέωσης Προμήθειας Ρεύματος (πεδίο Α του Λογαριασμού σου), εφ’ όσον αυτός έχει πληρωθεί εμπρόθεσμα και την βλέπεις να αποδίδεται στον επόμενο κατά σειρά Λογαριασμό. Μην ξεχνάς ότι εκτός από τα ειδικά προνόμια επωφελείσαι και από τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.

Τι συμπεριλαμβάνεται στις Ανταγωνιστικές Χρεώσεις; Τα κόστη που περιλαμβάνονται στις Ανταγωνιστικές Χρεώσεις είναι η καθαρή αξία της ηλεκτρικής ενέργειας που κατανάλωσες μαζί με…

Τα κόστη που περιλαμβάνονται στις Ανταγωνιστικές Χρεώσεις είναι η καθαρή αξία της ηλεκτρικής ενέργειας που κατανάλωσες μαζί με το πάγιο, εάν και όπως ορίζεται από το Εμπορικό Πρόγραμμα του ΗΡΩΝΑ με το οποίο επέλεξες να τιμολογείσαι. Επιπλέον περιλαμβάνει και τις εκπτώσεις που σου προσφέρει ο ΗΡΩΝ εάν ή/και όπως ορίζονται πάλι από το Εμπορικό σου Πρόγραμμα ή από τη Σύμβασή σου.

Ποιες άλλες χρεώσεις θα δω στο Λογαριασμό μου; Θα δεις εκτός από τις Ανταγωνιστικές Χρεώσεις, τις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις, τις Συμπληρωματικές Χρεώσεις (Ειδικό Τέλος 5‰ και…

Θα δεις εκτός από τις Ανταγωνιστικές Χρεώσεις, τις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις, τις Συμπληρωματικές Χρεώσεις (Ειδικό Τέλος 5‰ και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης), τις Επιβαρύνσεις για εργασίες ΔΕΔΔΗΕ, αν αυτές υπάρχουν, τις Χρεώσεις Δήμου και το Τέλος Υπέρ Ε.Ρ.Τ.

Τί είναι οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις; Είναι οι Χρεώσεις οι οποίες είναι ίδιες για όλους τους καταναλωτές, αναλόγως την κατηγορία του Λογαριασμού και ανεξάρτητα του…

Είναι οι Χρεώσεις οι οποίες είναι ίδιες για όλους τους καταναλωτές, αναλόγως την κατηγορία του Λογαριασμού και ανεξάρτητα του Προμηθευτή που έχουν επιλέξει. Αφορούν στις χρεώσεις με τις οποίες επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση του ΕΘΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, δηλαδή του Ελληνικού Δικτύου Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και τις Λοιπές Χρεώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Τι είναι το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Η/Ε; Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Μεταφοράς (Σύστημα Μεταφοράς) που…

Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Μεταφοράς (Σύστημα Μεταφοράς) που μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια σε Υψηλή Τάση μέσω των πυλώνων από τα εργοστάσια παραγωγής στους Υποσταθμούς των αστικών περιοχών, ώστε στη συνέχεια μέσω του Δικτύου Διανομής υπό μέση και χαμηλή τάση να φθάσει η ενέργεια στους τελικούς καταναλωτές της χώρας. Διακρίνεται σε πάγια χρέωση (που προκύπτει από το ύψος της ισχύος της παροχής που έχει συμφωνηθεί) και σε μεταβλητή χρέωση (ανάλογα με το ύψος της κατανάλωσης). Ο ΑΔΜΗΕ ως Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς, ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια.

 

Τύπος υπολογισμού: [kVA x Ημέρες /365 x ΜΠΧ(€kVA&έτος)] + [kWh x ΜΜΧ(€/kWh)]

όπου,

ΜΠΧ: Μοναδιαία Πάγια Χρέωση

ΜΜΧ: Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση

kWh: κιλοβατώρες που έχουν καταναλωθεί

kVA: Συμφωνημένη Ισχύς : είναι η ανώτερη ισχύς που έχει συμφωνηθεί και δικαιούται να απορροφά ο καταναλωτής από το Δίκτυο και αναγράφεται στη Σύμβαση Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

Τι είναι το Ελληνικό Σύστημα Διανομής; Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας,…

Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Μέσης και Χαμηλής Τάσης. Διακρίνεται σε πάγια χρέωση (που προκύπτει από το ύψος της ισχύος της παροχής που έχει συμφωνηθεί) και σε μεταβλητή χρέωση (βάσει της κατανάλωσης). Ο ΔΕΔΔΗΕ ως Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής και μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση των ακινήτων.

 

Τύπος υπολογισμού: [kVA x Ημέρες /365 x ΜΠΧ(€kVA&έτος)] + kWh x ΜΜΧ(€/kWh)/συνφ

όπου,

ΜΠΧ: Μοναδιαία Πάγια Χρέωση

ΜΜΧ: Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση

kWh: κιλοβατώρες που έχουν καταναλωθεί

kVA: Συμφωνημένη Ισχύς : είναι η ανώτερη ισχύς που έχει συμφωνηθεί και δικαιούται να απορροφά ο πελάτης από το Δίκτυο και αναγράφεται στη Σύμβαση Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

συνφ: Συντελεστής ισχύος: υπολογίζεται σε ορισμένες κατηγορίες πελατών με μεγάλη Συμφωνημένη Ισχύ και υπολογίζεται από τις καταναλώσεις ενεργού και αέργου ενέργειας. Για τους υπόλοιπους πελάτες, ο συντελεστής ισχύος λαμβάνεται ίσος με τη μονάδα (συνφ=1)

Τι είναι το ΕΤΜΕΑΡ; Το ΕΤΜΕΑΡ είναι το Ενιαίο Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το τέλος αυτό προορίζεται για…

Το ΕΤΜΕΑΡ είναι το Ενιαίο Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το τέλος αυτό προορίζεται για την αποζημίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Αποτελεί τη συνεισφορά όλων μας στη μείωση εκπομπών αερίων ρύπων μέσω προώθησης των ΑΠΕ. Οι μοναδιαίες χρεώσεις για το ΕΤΜΕΑΡ βασίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

Το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων υπόκειται σε ΦΠΑ.

 

Τύπος υπολογισμού: τιμή ΕΤΜΕΑΡ x kWh

Είμαι δικαιούχος της αναδρομικής εκκαθάρισης χρέωσης ΕΤΜΕΑΡ; Οι κατηγορίες δικαιούχων μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ από 01.01.2019 και έως 31.12.2028 αναφέρονται λεπτομερώς στο Άρθρο 4 του ΦΕΚ Β’ 3373…

Οι κατηγορίες δικαιούχων μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ από 01.01.2019 και έως 31.12.2028 αναφέρονται λεπτομερώς στο Άρθρο 4 του ΦΕΚ Β’ 3373/31.08.2019. Ειδικά για τα έτη 2019 και 2020 δικαιούχοι της Χρέωσης Βάσης (17€/MWh) και κατ’ επέκταση της αναδρομικής εκκαθάρισης χρέωσης ΕΤΜΕΑΡ για καταναλώσεις από την 01.01.2019 είναι (α) οι καταναλωτές Οικιακής Χρήσης (ΧΤ) και (β) οι καταναλωτές Λοιπών Χρήσεων Χαμηλής Τάσης (ΧΤ). Διευκρινίζεται ότι στους καταναλωτές Λοιπών Χρήσεων Χαμηλής Τάσης δεν περιλαμβάνεται η Αγροτική χρήση.

Πώς υπολογίζεται το ύψος της «Εκκαθάρισης ΕΤΜΕΑΡ από 1.1.2019» που βλέπω στο Λογαριασμό Κατανάλωσης; Το ύψος της «Εκκαθάρισης ΕΤΜΕΑΡ από 1.1.2019» υπολογίζεται εφάπαξ σε έκτακτο λογαριασμό που εκδίδεται για τον δικαιούχο της…

Το ύψος της «Εκκαθάρισης ΕΤΜΕΑΡ από 1.1.2019» υπολογίζεται εφάπαξ σε έκτακτο λογαριασμό που εκδίδεται για τον δικαιούχο της Χρέωσης Βάσης (17€/MWh) μέσα στο 2020. Το ύψος της πίστωσης υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις ποσότητες ενέργειας που αναφέρονται σε μετρήσεις για τη χρονική περίοδο από 01.01.2019 έως το χρονικό σημείο εφαρμογής της Χρέωσης Βάσης, σύμφωνα με το  ΦΕΚ Β’ 3373/31.08.2019. Εφόσον το χρονικό διάστημα των εν λόγω καταναλώσεων εκτείνεται σε χρονικό διάστημα προ της 01.01.2019, ο σχετικός επιμερισμός των ποσοτήτων ενέργειας γίνεται με αναλογία ημερών. Ακολουθεί αναλυτικό παράδειγμα για τιμολόγιο Λοιπών Χρήσεων Χαμηλής Τάσης ως δείγμα. 

Έστω ένα τιμολόγιο με τα ακόλουθα στοιχεία:

Περίοδος Κατανάλωσης: 30/11/2018-3/1/2019
Συνολική Κατανάλωση για περίοδο κατανάλωσης (30/11/2018-3/1/2019): 4,486 MWh
Συνολικές Ημέρες για περίοδο κατανάλωσης (30/11/2018-3/1/2019):34 ημέρες
Αρχική Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ: 4,486*26,08=116,99€

Ανάλυση:
Ημέρες για περίοδο κατανάλωσης (30/11/2018-1/1/2019): 32 ημέρες
Ημέρες για περίοδο κατανάλωσης (1/1/2019-3/1/2019): 2 ημέρες
Κατανάλωση με αναγωγή για περίοδο κατανάλωσης (30/11/2018-1/1/2019): (4,486*32/34)=4,222 MWh
Κατανάλωση με αναγωγή για περίοδο κατανάλωσης (1/1/2019-3/1/2019): 4,486-4,222=0,264 MWh
Μοναδιαία χρέωση Ετμεαρ (πριν την 1/1/2019): 26,08 [€/MWh]
Μοναδιαία χρέωση Ετμεαρ (μετά την 1/1/2019): 17,00[€/MWh]

Τελική Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ: (4,222*26,08)+(0,264*17)=110,11+4,49=114,6€
Ποσό προς επιστροφή: Τελική Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ - Αρχική Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ=114,6-116,99=-2,39€

Τι είναι οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας; ΥΚΩ είναι οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας. Ως ΥΚΩ έχουν χαρακτηρισθεί, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1040…

ΥΚΩ είναι οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας. Ως ΥΚΩ έχουν χαρακτηρισθεί, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1040/2007 και ΦΕΚ Β' 1614/2010), οι υπηρεσίες: α) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των μη διασυνδεδεμένων νησιών, με τιμολογήσεις ίδιες ανά κατηγορία καταναλωτών με αυτές της ηπειρωτικής χώρας, και β β) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό "Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο" (Κ.Ο.Τ.) σε ευπαθείς καταναλωτές, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει σχετικής Υπουργικής Απόφασης

Τύπος υπολογισμού: kWh x Μοναδιαία χρέωση (€/kWh)

Τι είναι οι Λοιπές Χρεώσεις; Είναι χρεώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Τύπος υπολογισμού: kWh x…

Είναι χρεώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Τύπος υπολογισμού: kWh x Μοναδιαία Χρέωση (€/kWh)

Ποιοί είναι οι Φόροι και τα Τέλη; Είναι το Ειδικό Τέλος 5‰ το οποίο αποδίδεται στο κράτος και δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, είναι κοινός για όλους τους Προμηθευτές,…

Είναι το Ειδικό Τέλος 5‰ το οποίο αποδίδεται στο κράτος και δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, είναι κοινός για όλους τους Προμηθευτές, υπολογίζεται στους  Εκκαθαριστικούς Λογαριασμούς επί της αξίας του καταναλισκόμενου ρεύματος προσαυξημένης με τη χρέωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Αξία ρεύματος (Α)+(Β) – ΕΤΜΕΑΡ + Αξία ΕΦΚ + ΟΤΣ) x 0,005.

Επίσης είναι ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, τον οποίο ο ΗΡΩΝ συνεισπράττει με τους Λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και εν συνεχεία τον αποδίδει στο κράτος. Τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης   τον χρεώνονται όλοι οι καταναλωτές ανεξαρτήτως Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας, χρεώνεται μόνο στους Εκκαθαριστικούς Λογαριασμούς, υπολογίζεται επί της κατανάλωσης και υπόκειται σε ΦΠΑ. Ο τύπος υπολογισμού είναιο  εξής: τιμή ΕΦΚ x kWh (Η τιμή ΕΦΚ μεταβάλλεται ανάλογα με την κατηγορία Τάσης (ΧΤ/ΜΤ/ΥΤ) και την κατηγορία πελάτη (Οικιακός/ Επαγγελματικός).

Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται στο πεδίο (Γ) του Εκκαθαριστικού Λογαριασμού «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ».

Πως να αποκτήσεις ένα νέο πρόγραμμα

1
Επιλογή προσφοράς

Επίλεξε άμεσα & online την προσφορά της ΗΡΩΝ, ή ζήτησέ μας να σε καλέσουμε και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σου.

2
Kάνε αίτηση

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και ένας εξειδικευμένος εκπρόσωπος πωλήσεων θα σε καλέσει εντελώς δωρεάν.

3
Αποστολή συμβολαίου

Σου αποστέλλουμε άμεσα το συμβόλαιό και ολοκλήρωσε την διαδικασία με την υπογραφή σου με απλό και κατανοητό τρόπο.

Γίνε νέος πελάτης ΉΡΩΝ

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και θα σε καλέσουμε δωρεάν, αν είσαι ήδη πελάτης Ήρων κάλεσε στο 18228.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 21:00 εκτός αργιών. Αιτήματα εκτός ωραρίου εξυπηρετούνται την επόμενη εργάσιμη.